Jak w 2023 roku odliczyć fotowoltaikę i ulgę termomodernizacyjną

photo 1441171205449 f600f908a9f3 - Sevroll Oze

Jeśli zamontowałeś panele fotowoltaiczne, przysługuje Ci odliczenie fotowoltaiki od podatku. Jak krok po kroku dokonać odliczenia? Ile procent można odliczyć od podatku za fotowoltaikę? Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna? Sprawdź w naszym artykule!

Montaż paneli fotowoltaicznych to spora pozycja w domowym budżecie. Dlatego większość inwestorów szuka informacji, czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku i jak to zrobić. Tak, posiadaczom domów jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, przysługuje ulga na fotowoltaikę. Ulga termomodernizacyjna, bo o niej mowa, może też obejmować inne działania jak ocieplenie budynku czy wymiana źródła ciepła.  

Maksymalna kwota, którą można odjąć od podstawy opodatkowania, sięga aż 53 tys. zł. W przypadku małżonków ta kwota podwaja się do 106 tys. zł. Aby ulgę termomodernizacyjną na instalacje fotowoltaiczne otrzymać, spełnić trzeba jednak określone kryteria.

Jak wygląda odliczenie od podatku fotowoltaiki? Podpowiadamy!

photo 1624397640148 949b1732bb0a - Sevroll Oze

Kto może odliczyć wydatki poniesione na pompę ciepła i fotowoltaikę?

Ulga na fotowoltaikę przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych, także szeregówek czy bliźniaków. Z odliczenia podatku za fotowoltaikę nie mogą natomiast skorzystać osoby, które dysponują nieruchomością na podstawie np. umowy najmu, dzierżawy czy użyczenia.

Jakie jeszcze kryteria trzeba spełniać, aby skorzystać z odliczenia podatku za fotowoltaikę czy pompę ciepła? Oto lista:

photo 1606383446056 eb3fc3cde97b - Sevroll Oze

• Wydatki, które chcesz odliczyć, muszą być związane z termomodernizacją – dokładną listę kwalifikowanych wydatków i przedsięwzięć termomodernizacyjnych znajdziesz np. na stronie podatki.gov.pl.

• Instalację paneli fotowoltaicznych oraz realizację innych działań w ramach termomodernizacji trzeba zakończyć w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek. Jeśli tego nie zrobisz, konieczne będzie zwrócenie ulgi podatkowej poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do przychodu za rok podatkowy, w którym upłynął wymagany termin.

• Ulga podatkowa obejmuje tylko te wydatki, które sfinansowałeś z własnych środków, z kredytu lub z pożyczki. Wydatki, które chcesz odliczyć, nie mogą być sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że jeśli np. uzyskałeś na instalacje fotowoltaiczne dotację w programie Mój Prąd, musisz ją odliczyć od kwoty kwalifikowanej do ulgi termomodernizacyjnej. Te same wydatki nie mogą być też zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ani odliczone od przychodu na podstawie innych przepisów podatkowych.

• Wydatki z przedsięwzięć termomodernizacyjnych muszą być udokumentowane fakturami VAT, które musisz dołączyć do deklaracji. Odliczeniu w ramach ulgi podatkowej podlega również podatek VAT.

Podatki a termomodernizacja. Przysługujące ulgi podatkowe dla współwłaścicieli. Ile procent można odliczyć od podatku za fotowoltaikę?

Wiesz już, na czym polega odliczenie fotowoltaiki od podatku. Ile procent można odzyskać? Niezależnie od tego, ile kosztowała Cię inwestycja w instalację fotowoltaiczną oraz inne działania w ramach termomodernizacji, maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł, ale w ramach całej termomodernizacji. Ulga podatkowa uwzględnia wszystkie budynki mieszkalne jednorodzinne, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik.

Limit 53 tys. zł nie dotyczy więc jednego domu, ale całości działań danego podatnika. Co w sytuacji, gdy właścicielem nieruchomości jest małżeństwo? Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku, gdy nieruchomość jest wspólna? To korzystna sytuacja, ponieważ wtedy Wasz wspólny limit do odliczeń się dubluje i wynosi do 106 tys. zł. Co ważne, wysokość limitu w części niewykorzystanej przez jednego z małżonków nie powiększa limitu drugiego małżonka.

Aby móc skorzystać z podwojonego limitu, małżeństwo musi jednak wspólnie być właścicielem nieruchomości oraz wspólnie ponosić koszty związane np. z inwestycją w fotowoltaikę lub w pompę ciepła. Jeżeli właścicielem domu jest jedynie mąż lub żona, tylko jedna osoba ma szansę na ulgę na fotowoltaikę. Faktury, które dokumentują poniesione wydatki, muszą być wystawione na właściciela nieruchomości.

Co się dzieje, gdy kwota ulgi jest większa niż Twoje łączne zarobki? Prawo do ulgi termomodernizacyjnej można przenieść na kolejne lata. Przysługuje Ci przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym odnotowano pierwszy wydatek. Po tym czasie ulga traci ważność.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku dochodowego, czyli ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Możesz z niej skorzystać, jeśli rozliczasz się według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku. Ulga przysługuje również osobom rozliczającym się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawodawca sprecyzował dokładnie, czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli jakie zakupy czy usługi możesz odliczyć od podatku. Należą do nich:

• ulepszenie domu, w wyniku którego zmniejszyło się zapotrzebowanie budynku na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania domu lub podgrzewania wody;

• ulepszenie, które zmniejsza straty ciepła w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz ich źródłach ciepła;

• wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w miejsce lokalnego źródła ciepła;

• całkowita lub częściowa wymiana źródeł energii na odnawialne lub kogenerację.

Jakie wydatki obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podatku wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi związane z termomodernizacją budynku. Należą do nich także instalacje fotowoltaiczne – materiały, urządzenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

W szczególności będzie to np. zakup ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Oprócz tego w ramach ulgi termomodernizacyjnej możesz też odliczyć m.in.:

• materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia elewacji, przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów;

• przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

• materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej czy systemu ogrzewania elektrycznego;

• zakup pompy ciepła wraz z osprzętem;

• zakup stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych;

• zakup systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

photo 1660330589257 813305a4a383 - Sevroll Oze

Warto również wiedzieć, że w ramach ulgi da się odliczyć także koszt wykonania audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zakres odliczeń, jakie daje ulga podatkowa dotycząca termomodernizacji, jest więc naprawdę szeroki. Faktycznie pozwala to zmniejszyć koszty, jakie niesie ze sobą zmiana źródeł ciepła, termomodernizacja budynku czy właśnie inwestycja w zielone źródła energii.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Czy instalacja musi być na dachu domu podatnika?

Wielu inwestorów ma obawy, czy ulga termomodernizacyjna za fotowoltaikę przysługuje, gdy instalacja znajduje się poza budynkiem, np. na garażu.

Ustawodawca jasno określa, że wydatki związane z inwestycją w fotowoltaikę podlegają uldze, jeśli instalacja znajduje się na dachu domu jednorodzinnego, ale także w innym budynku niż główny budynek, np. na garażu lub jako instalacja wolnostojąca na działce. Warunkiem jest to, aby instalacja służyła do zasilania energią głównego domu jednorodzinnego.

W sytuacji, kiedy inwestorzy przeprowadzają w tym samym czasie nie tylko instalację paneli fotowoltaicznych, ale także inne prace termodernizacyjne, odliczeniu od podatku mogą podlegać wszystkie z nich pod warunkiem spełnienia kryteriów, o których pisaliśmy wyżej.

Efektywność energetyczna w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Jak rozliczyć podatek dochodowy?

W jaki sposób odliczyć od podatku wydatki na fotowoltaikę? Ulgę termomodernizacyjną najszybciej odliczysz w internetowym systemie e-PIT. Musisz jednak pamiętać, że trzeba udokumentować poniesione wydatki, ulga nie odliczy się więc automatycznie.

Aby rozliczyć koszt instalacji fotowoltaicznej, zsumuj wszystkie wydatki i upewnij się, że na każdy z nich masz fakturę i niezbędne dokumenty. Jeśli kwota przekracza 53 tys. zł, maksymalnie i tak odliczysz kwotę do tego limitu.

Jaki formularz wypełnić, aby odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Przy odliczaniu ulgi termomodernizacyjnej od podatku trzeba wypełnić załącznik PIT/0. Składa się go z drukiem np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L czy PIT-37. W załączniku PIT/O należy znaleźć pole pt. „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. Tu wpisuje się kwotę wydatków poniesionych w związku z termomodernizacją.